English

Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth am WITS cysylltwch â ni.

02920 537 555

7am – 10pm – Pob ymholiad

10pm – 7am –  Archebu dehonglydd ar frys

   Sign Video Logo

  Beth yw SignVideo

  Cysylltu â chyfieithydd IAP drwy’r ffôn fideo, gliniadur neu ffôn clyfar am ddim.

  Cysylltu â chyfieithydd IAP

  Cwynion

  Lawrlwythwch ein polisi cwynion (115kb PDF)

  Ysgrifennwch atom
  Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu,
  Cyngor Caerdydd. Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd,
  Caerdydd, CF10 4UW

  Neu gwnewch gŵyn ar-lein   Dehongli gwybodaeth


   Gwybodaeth i bartneriaid


   © Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd 2023

   Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd