English

Perfformiad WITS

Cyfanswm o gais mis diwethaf

Ieithoedd mwyaf ceisiaday am dehongliad

Ieithoedd mwyaf ceisiaday am dehongliad

Rhaniad ddaearyddol

De sswyrain Cymru: 1,863
De gorllewin Cymru: 365
Gogledd Cymru: 297
Canol Cymru: 27

Apwyntiadau Cynnal y tu allan o Gymru: 9
Archebion anhygyrch: 477

Cyfanswm am am blwyddyn ariannol Ebrill 2022 i Mawrth 2023

Cyfanswm o ceisiadau am y blwyddyn: 37,261
Cyfradd dyrannu: 99.2% | Target 98%

Ieithoedd mwyaf ceisiaday am dehongliad

5 ieithoedd poblogaidd am dehongliad

Rhaniad ddaearyddol

De sswyrain Cymru: 19,894
Gogledd Cymru: 4,469
De gorllewin Cymru: 3,179
Canol Cymru: 204

Apwyntiadau Cynnal y tu allan o Gymru: 62
Archebion anhygyrch: 4,675

© Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd 2023

Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd