English

Gweithio gyda chyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd yn y sector cyhoeddus

Mae’r cyntaf yn ein cyfres o fodiwlau E-Ddysgu wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda chyfieithwyr neu gyfieithwyr ar y pryd. Byddwn yn nodi’r angen am gyfieithydd a chyfieithydd ar y pryd a’u rôl, yn rhoi arweiniad ymarferol i chi ar sut i weithio’n effeithiol gydag ieithyddiaeth ac yn eich tywys drwy broses archebu WITS.

Bydd y Modiwl yn cwmpasu:

 • Cyflwyniad: Yr angen am gyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd, a’u pwysigrwydd
 • Rôl cyfieithydd ar y pryd
 • Penderfynu pa wasanaeth cyfieithu ar y pryd sydd ei angen
 • Cyfieithiadau
 • Gwneud cais am gyfieithydd ar y pryd
 • Paratoi i weithio gyda chyfieithydd ar y pryd
 • Gweithio gyda chyfieithydd ar y pryd
 • Ar ôl eich apwyntiad

Bydd y modiwl hwn yn cymryd tua 30 munud i’w gwblhau.


  © Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd